Jak chránit kosatce před škůdci?

Kosatce vyžadují chemickou ochranu obvykle jen proti skvrnitosti listů, i to jen v deštivých letech. Velkokvěté odrůdy kosatců občas napadne květilka kosatcová, způsobující zahnívání květních pupenů. V posledních letech mnoha pěstitelů kosatců překvapily nápadné požerky v listech. Způsobily je larvy pilatky kosatcové (Rhadinoceraea micans), která patří mezi blanokřídlý ​​hmyz a vyznačuje se dvěma páry tmavohnědých blanitých křídel, černě zbarveným tělem a končetinami. Poškozuje pouze listy kosatců.
květ kosatce

·        Způsob života pilatek

Dospělci pilatky kosatcové se ve volné přírodě objevují již v dubnu, a protože žijí pouze čtyři až osm dní, jejich rojení proběhne za několik týdnů. Po páření samičky zapouštějí vajíčka v menších skupinách do pletiv listů obvykle v řadě za sebou. Vajíčka se dají snadno najít, pokud listy pozorujete v protisvětle. Jedna samička naklade v průměru 23 až 47 vajíček.
O sedm až devět dní se z vajíček líhnou larvy, které zpočátku vyžírají drobná okénka v listech, starší larvy však už způsobují poměrně rozsáhlé požerky. Pokud se dotknete poškozených listů, larvy padají na zem, proto často pachatele požerků nemůžete najít. Větší počet larev může vážně poškodit listovou plochu rostlin.
Vyvinuté larvy zalézají mělce do země, kde přezimují. Začátkem dubna se mění na kukly a zanedlouho se začne rojení dospělých pilatek a celý cyklus se opakuje. Pilatka kosatcová má za rok jen jednu generaci.
fialové kosatce

·        Možnosti ničení škůdce

Proti tomuto škůdci nejsou v současnosti registrovány žádné přípravky. Může se však proti ní použít vhodné přípravky, které jsou povoleny pro ošetřování okrasných rostlin proti jiným škůdcům. První postřik byste měli udělat na začátku rojení dospělých jedinců, druhý o dva týdny později, kdy se předpokládá líhnutí larev z nakladených vajíček. Zničením mladých larev předejdete vzniku větších škod. Vzhledem k tomu, že listy kosatců jsou pokryty voskovou ochrannou vrstvou, do postřikové kapaliny třeba přidat i smáčedlo.

Ohodnoťte příspěvek
[ssba]