Když se někdo zraní v práci

Abych hned na úvod nepotěšil, je třeba hned zkraje doplnit k úvodní informaci, že i když se člověku v práci něco stane, nemusí to nezbytně znamenat, že se dočká pěkné sumičky peněz. Protože ne vše, co se na pracovišti stane, pracovním úrazem také je, a počíná-li si někdo ze zaměstnanců tak, jak nemá, má zkrátka smůlu.

pracovní úraz

Pokud tak dejme tomu přijde zedník zrána na stavbu, dá si tam svých dvacet piv k snídani a potom spadne z lešení, http://www.pujcovnaleseni.cz/kontakty které mu vzhledem k jeho stavu bude příliš úzké a vratké, odmění se mu šéfové leda tak tím, že ho na hodinu vyhodí.
Aby totiž šlo o pracovní úraz, musí jít o újmu na zdraví nebo smrt zaměstnance, způsobenou krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, k níž došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, a to navrch nezávisle na vůli zaměstnance. Nebo musí k takové újmě na zdraví či životě dojít při nějaké jiné činnosti vykonávané na příkaz zaměstnavatele, během služební cesty, práce na dohodu či na dobu určitou, případně i v mimopracovní době v areálu firmy, v níž je člověk zaměstnán.

Dojde-li k pracovnímu úrazu, má poškozený (nebo pozůstalí po něm) nárok na:

  1. náhradu škody na zdraví (bolestné, ztížené společenské uplatnění)
  2. náhradu za ztrátu na výdělku během trvání pracovní neschopnosti a případně i po této
  3. náhradu nákladů spojených s léčením (jízdné, léky, péče o blízkou osobu,…)
  4. náhradu věcné škody při poškození věcí osobního charakteru
  5. jednorázové odškodnění pozůstalých
  6. náhradu přiměřených nákladů na pohřeb
  7. náhradu nákladů na výživu pozůstalých

úraz
Napíše se to snadno. Jenže určit výši takového odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění u každého konkrétního člověka už ani zdaleka tak jednoduché být nemusí a také nebývá. Vždy záleží i třeba na povaze dotyčného zranění, na délce a náročnosti léčení, možných komplikacích, počtu operací, rehabilitacích a dalších věcech.
A tak docházívá k tomu, že jsou poškozený či pozůstalí po něm nespokojeni s bodovým ohodnocením, od kterého se odškodnění odvíjí. A pak nezbývá než se obrátit na soudního znalce, který může vše nejlépe posoudit a vyhotovit nový znalecký posudek. Aby poškozený netratil. Když už mu práce přinesla místo koláčů něco úplně jiného.

[ssba]