Zvýšení emoční inteligence

Jste pravděpodobně obeznámeni s inteligenčním kvocientem, hodnotou, která se vztahuje na kognitivní výkon a zahrnuje vědomé, kreativní myšlení a řešení problémů. Emoční inteligence neodporuje kognitivní inteligenci, protože rozum a emoce nemohou být odděleny. Emoce vytvářejí motivaci k jednání, pomáhají nám přijímat rozhodnutí a dávají nám pocit smyslu v životě. Emocionální inteligence je nepostradatelným doplňkem vědomého (reflexivního) myšlení.
empatie

Znaky emoční inteligence

Emotivní inteligenci lze shrnout do dvou základních aspektů: jak se vypořádat s vlastními pocity a jak se vyrovnat s pocity ostatních.

1. Řešení vlastních pocitů – pouze ti, kteří znají své pocity, mohou reagovat na pocity druhých. K tomuto základnímu hledisku patří:

●     vědomé uznání a verbalizace vlastních pocitů.

●     schopnost ovlivňovat vlastní pocity a sebe sama.

●     odpovídající vyjádření vlastních pocitů.

2. Rozpoznávání pocitů druhých: pro úspěšné budování vztahů musíte být schopni reagovat na jiné lidi. Empatie je nepostradatelná. To je důvod, proč k tomuto základnímu aspektu patří:

●     schopnost rozpoznat pocity ostatních lidí prostřednictvím jejich hlasu, výrazů obličeje, gest a chování a soucítit se svými pocity.
čtyři hlavy

Posílení emoční inteligence prostřednictvím pozornosti

Všímavost je pro emoční inteligenci klíčová. Posiluje emoční jasnost a lépe upravuje vlastní pocity. Proto pravidelně cvičte všímavost:

●     abyste vnímali své pocity vědomě,

●     abyste nereagovali impulzivně na silné pocity.

●     abyste se vcítili lépe do ostatních lidí.

Posilte zvládání vlastních pocitů

Kromě pozornosti můžete doplnit další základní aspekty emoční inteligence pomocí různých technik.

1. Pište

Psaní napomáhá k emocionální jasnosti, na druhou stranu může pomoci získat důležité poznatky o interakci situací a vašich pocitů. Bez ohledu na to, jakou formou, ať už jako poznámka, deník, snažte se popsat své pocity co nejčastěji mnoha slovy.

2. Analyzujte

Při psaní se ujistěte, že poznáte situace, ve kterých se cítíte velmi silní. Máte touhu ovlivnit je za účelem dosažení cílů, jako je mírové soužití nebo profesionální naplnění? Pokud znáte tyto situace, můžete zvážit, které strategie vám pomohou vypořádat se s pocity.

3. Trénujte empatii

Povzbuzovat se s ostatními není vždy bezbolestné, takže pozornost je také dobrým společníkem pro budování empatie.

Pro vybudování empatie mají čtyři aspekty velký význam:

  1. Při rozhovorech intenzivně poslouchejte. Věnujte pozornost nejen mluvenému slovu, ale také zvuku, výrazům a gestům druhé osoby.
  2. Chcete-li porozumět vašemu protějšku, ptejte se. Ujistěte se, že formulujete otevřené otázky. Takže váš soupeř musí odpovídat déle, namísto odpovědi ano nebo ne.
  3.  Zvláště u sporů je změna perspektivy výhodou. Postavte se do pozice druhého a podívejte se na situaci z jeho pohledu. Teprve když si vzájemně rozumíme, můžeme správně reagovat.

[ssba]