Výkaznictví

Možná že i vy už jste někdy přemýšleli nad tím, že byste se zabývali výkaznictvím. Něco takového má rozhodně své výhody, ale také nevýhody.
Na internetu můžete narazit na online systém, který slouží pro vykazování aktivit. Dalo by se říct, že se jedná o elektronický výkaz, který slouží k předávání dat o aktivitách škol. Do výkazu bývá zaveden nejčastěji školním metodikem prevence.
bílé desky
Možná si teď říkáte, co je vlastně cílem. Cílem je ulehčit práci školním metodikům a zjednodušit tak vyplňování ale i zpracování dat o školních programech. Je možné také díky tomu poté porovnat data v okresech.
Výkaznictvíbylo zavedeno již v roce 2016, což znamená, že dnešním rokem slaví již třetí rok. Na samotném začátku byl založen email, kde chodila spousta dotazů a také problémů. Po zhodnocení ale první rok proběhl bez větších obtíží. Národní ústav pro vzdělání, který výkaznictví vede, kromě toho zajišťuje také správu účtu všem uživatelům, kteří do systému vstupují.
Využívá se opravdu při různých příležitostech. Je ale také hodně propagován. Dokonce i na konferencích nebo metodických setkáních.
Aby systém zvládli používat i úplní nováčci, byly k němu natočená videa, která sloužila jako instruktáž. Ta poté byla zveřejněna na internetových stránkách NÚV a zaslána všem metodikům prevence. V systému ale také fungoval a funguje helpdesk, který také dokáže velmi pomoci.
ořezávátko s tužkou
Na základě názorů se na začátku roku 2017 pracovníci rozhodli systém upravit. Systém se tedy velmi posunul od původní verze a to směrem kupředu. Nerozšířil se pouze po stránce technické, ale také obsahové.
Celý online systém je v dnešní době pouze dobrovolný. Znamená to tedy, že se školy mohou a nemusí zapojit. Vše záleží na domluvě. V systému se nachází opravdu velká spousta škol. Je jich okolo 5 000. Aktivní jich není ale ani ne 1200. Vždy záleží hlavně na škole, jestli se do výkaznictví zapojí či nikoliv.

[ssba]