Existuje internetová závislost?

Internet jistě ano. Technologické spojení se světem je v dnešní době nutností, protože charakterizuje naši moderní dobu. Ovšem každá mince má dvě strany. Když nevíme už, na kterém portálu dřív chatovat a zanedbáváme kvůli tomu rodinu i přátele, asi něco v pořádku již není.

Internetová komunikace nám sice může pomoci překonat mnoho problémů, ale když nás potřeba být neustále online pohltí a my už téměř o nic jiného nestojíme, stává se únik do internetového světa pro nás neovladatelnou touhou.

Podle odborníků byla internetová závislost prvně popsána již v roce 1989 a začala být přirovnávána ke každé jiné závislosti jako jsou drogy, nutkavé nakupování nebo gamblerství.
 
JSEM KAŽDÝ DEN NA INTERNETU, JSEM TEDY ZÁVISLÝ?
Ne, to zcela určitě nejste, i když se hranice závislosti těžko určuje. Nejčastější závislost lze vidět v chatování a online hrách. 

Pro definování závislosti bývají použity tyto příznaky:

·         zvyšování dávek (růst tolerance)
·         neklid nebo podrážděnost při pokusu omezit nebo přestat s hraním (chatováním)
·         způsob úniku od problémů nebo uvolnění pocitů bezmoci, viny, úzkosti nebo deprese
·         lhaní rodině a přátelům kvůli rozsahu svého hraní (chatování)
·         riskování ztráty nebo důležitých osobních vztahů, zaměstnání nebo příležitosti k němu kvůli hraní (chatování)

Pro internetovou závislost se používají také výrazy jako patologické nebo nutkavé užívání internetu či počítačoví či internetoví narkomani. Projevuje prý se stejnými charakteristickými vlastnostmi jako užívání drog: pocity vzrušení, uklidnění, úniku i abstinenčními příznaky:podrážděnost a náladovost při nemožnosti být na internetu, který se stává dominantní činností, zajišťující pocit uspokojení. A to i přes závažné důsledky, které to přináší, jako je zpřetrhání sociálních vazeb a vážných problémů ve vztazích.

[ssba]