Existuje internetová závislost?

Internet jistě ano. Technologické spojení se světem je v dnešní době nutností, protože charakterizuje naši moderní dobu. Ovšem každá mince má dvě strany. Když nevíme už, na kterém portálu dřív chatovat a zanedbáváme kvůli tomu rodinu i přátele, asi něco v pořádku již není.
počítačová závislost
Internetová komunikace nám sice může pomoci překonat mnoho problémů, ale když nás potřeba být neustále online pohltí a my už téměř o nic jiného nestojíme, stává se únik do internetového světa pro nás neovladatelnou touhou.

Podle odborníků byla internetová závislost prvně popsána již v roce 1989 a začala být přirovnávána ke každé jiné závislosti jako jsou drogy, nutkavé nakupování nebo gamblerství.
 
JSEM KAŽDÝ DEN NA INTERNETU, JSEM TEDY ZÁVISLÝ?
Ne, to zcela určitě nejste, i když se hranice závislosti těžko určuje. Nejčastější závislost lze vidět v chatování a online hrách. 

Pro definování závislosti bývají použity tyto příznaky:

·         zvyšování dávek (růst tolerance)
·         neklid nebo podrážděnost při pokusu omezit nebo přestat s hraním (chatováním)
·         způsob úniku od problémů nebo uvolnění pocitů bezmoci, viny, úzkosti nebo deprese
·         lhaní rodině a přátelům kvůli rozsahu svého hraní (chatování)
·         riskování ztráty nebo důležitých osobních vztahů, zaměstnání nebo příležitosti k němu kvůli hraní (chatování)
slečna u notebooku
Pro internetovou závislost se používají také výrazy jako patologické nebo nutkavé užívání internetu či počítačoví či internetoví narkomani. Projevuje prý se stejnými charakteristickými vlastnostmi jako užívání drog: pocity vzrušení, uklidnění, úniku i abstinenčními příznaky:podrážděnost a náladovost při nemožnosti být na internetu, který se stává dominantní činností, zajišťující pocit uspokojení. A to i přes závažné důsledky, které to přináší, jako je zpřetrhání sociálních vazeb a vážných problémů ve vztazích.

[ssba]