V čem jsou lepší online přátelé?

Nárůstem stále větší obliby internetu dochází k zajímavému jevu, který však vyplývá ze  skutečnosti, jenž nám online připojení poskytuje.
Internet je jistě užitečný prostředek, který zprostředkovává osobní a pracovní vztahy a komunikaci. Snadno se můžeme spojit se svými vzdálenými příbuznými a rodinnými příslušníky, kteří odcestovali do ciziny nebo odjeli daleko za prací. Usnadňuje nám různé pracovní záležitostí, když jich mnoho můžeme vyřídit právě komunikací přes internet.

Je však stále větší množství lidí, kteří internet využívají k seznamování se s novými lidmi a vyměňování si názorů. Jistě není nic špatného seznámit se na internetu a najít zde partnera pro život podobně jako pomocí inzerátů. Ovšemupřednostňovat online přátele před těmi reálnými, to může být způsob, jak uniknout před problémy, smutkem a negativními emocemi.
 
Stále na sociálních sítích
Neustále připojený na internetu, neustále dostupný, neustále online na Skype – vždy připravený potkávat nové lidi, odpovídat na ty, co se ozvou, nacházet nová přátelství. Vlastně na tom není nic špatného. Ale rychlá výměna osobních informací, která je zde umožněna mnohem snadněji než v osobním setkání, vytváří určité emocionální pouto. Člověk velmi snadno v tomto anonymním světě o sobě mnoho prozradí, stejně jako se mnoho o druhém dozví.

Touha vracet se do virtuálního světa
Snadnější navazování známostí a přátelství po internetu povzbuzuje neustálou touhu se do virtuálního světa vracet a zažívat v něm všechno, o co jsme ve světě skutečném ochuzeni. Online aktivity začnou přinášet tolik potěšení a radosti, že jsou upřednostňovány na úkor normálních aktivit v reálném čase, protože toho času už mnoho nezbývá. Internetová komunikace se může někomu tolik zalíbit, že skutečný svět mu začne připadat ubohý a nezajímavý. Uniká tak stresu v obyčejném životě, vždyť utváření vztahů na internetu je přece o mnoho snazší!

[ssba]