Je elektromagnetické pole škodlivé?

 Bohužel pro nás mají tyto moderní technologie, které nám každodenně usnadňují život a s kterými jsme ve styku téměř neomezeně, jednu velkou nevýhodu a to je to, že neexistují tak dlouhou dobu, abychom mohli zjistit, jak velký mají vliv na naše zdraví nebo jestli ano, tak jak moc velký. Existuje však stále více důkazů, že o moc velkou zdravost se jednat nebude.

Není to nic těžkého ani nelogického, stačí trošku zabrousit zpátky v paměti a vzpomenout si na hodiny fyziky.

 Všechny tyto antény a vysílače vysílají různé vlny z elektromagnetického spektra, tudíž určitou radiaci. Nejčastěji se jedná o rádiové vlny nebo mikrovlny. Vysílá to naprosto vše okolo nás, např. wi-fi router, mobilní telefon, počítač, televize…. – tento seznam by snad nemusel nikdy končit.

Tomuto všemu nepřispívá ani to, že většina tohoto zařízení je umístěná přímo v domě, jehož stavba se taky změnila, protože dnes má většina domů v sobě nějakou kovovou konstrukci, tudíž jsme doma jako v kleci, která tyto ne zrovna přínosné vlny nepustí ven. Nepřipomíná Vám to třeba Faradayovu klec?

Jsou na to nějaké pokusy?

 Smutná odpověď zní ano. Sice není vyzkoumáno, jak tyto technologie působí na lidi, ale následky jejich působení můžeme zjistit na živých věcích, jejichž životní cyklus je mnohem kratší, a proto jsou tyto následky pro nás zřetelnější a hmatatelnější. Přesto se jeden z uvedených pokusů týká součástí našeho těla – červených krvinek.

 Dle více institutů, kdy každý z těchto společností pracovali zcela nezávisle na druhé, zjistili, žemobilní telefon ovlivňuje naše červené krvinky, které významně ovlivňují zásobení našich tkání krví, protože se na ně kyslík váže. Díky vyzařování mobilního telefonu se začínají shlukovat, což pro ně není přirozené, tudíž přenesou méně krve, což pocítí hlavně mozek. Tento stav se srovná až 40 minut po ukončení hovoru pomocí mobilu.

 Druhý pokus provedli lidé, kteří přesto, že jsou mnohem mladší než my, už dokáží domyslet následky. Dánští deváťáci provedli pokus, při kterém zjistili, že rostliny za stejných podmínek v blízkosti wi-fi routeru nerostou, za to rostliny za stejných podmínek bez wi-fi routeru rostou zcela normálně…

[ssba]