Vynálezy, které změnily lidskou společnost

 Pojďte si připomenout okolnosti vzniku vynálezů, které pro nás byly tak důležité z hlediska dalšího vývoje. Jedná se o stroje, které nakoply současníky k dalšímu technickému pokroku a vždy způsobily takovou malou revoluci. Sice si připomeneme jen ty nejdůležitější, ale za to nejzajímavější.

1.       Knihtisk
 Píše se rok 1448 aslavný Němec, Johannes Gutenberg, se právě zapsal do historie vynálezem knihtisku. Pomocí knihtisku začal tisknout Bibli. Jeho vynález je hlavně důležitý kvůli tomu, že knihy do té doby velmi drahé a cenné, protože jejich přepis trval neskutečně dlouho, ale díky knihtisku se knihy mohly masově rozšířit, což se taky stalo. Spolu s rozšířením knih rostla i vzdělanost lidí. Proto je tento milník často udáván jako jeden ze znaků, že středověk už skončil.

2.       Parní stroj
 Tento stroj se může pyšnit něčím, co jen tak nikdo nemůže – odstartoval naprosto novou, přelomovou epochu lidských dějin. To jen díky parnímu stroji mohla začít v 19. století průmyslová revoluce, která položila základy dnešní společnosti.

I když pro nás je dnes parní stroj nepraktický – málo účinný a zbytečně velký a nákladný – tak v roce 1765, kdy s ním James Watt přišel, se jednalo o naprostou senzaci, protože do té doby existovala jen práce lidská nebo zvířecí, proto ruku v ruce s parním strojem začaly vznikat další a další vynálezy, jako je např. parní lokomotiva, která taky znamenala v dopravě výraznou změnu.

3.       Žárovka
 I přes to, že tento vynález používáme do dnešních dnů a pomohl jednou pro vždy dostat tmu z našich měst, jeho ohromný význam si moc často neuvědomujeme. Funguje na principu přeměny elektrické energie na světlo, a přesto, že lidí, kteří se považují za vynálezce je poměrně tučný seznam, za nejčastěji uznávaného je označován Thomas Alva Edison, který s žárovkou přišel v roce 1879.

Dnes se žárovky nepoužívají jen jako osvětlení, ale velmi často jsou používány jako menší tepelný zdroj, což je vedlejším produktem jejich svítícího efektu.

[ssba]